حق باتوست!!!

این روزها کسی به خودش زحمت نمی دهد یک نفر را کشف کند . زیبایی هایش را بیرون بکشد ...تلخی هایش را صبر کند ! آدمهای امروز دوستیهای کنسروی می خواهند .

یک کنسرو که فقط درش را باز کنند. بعد یک نفر شیرین و مهربان از تویش بپرد بیرون و هی لبخند بزند و بگوید حق با توست !!!

 
/ 1 نظر / 17 بازدید
غزال

اره کاملا باهات موافقم[چشمک][عینک]