# alone

کجاییی سهراب؟!!ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  تـــــو کجـــــــــــایی سهـــــــــــــراب ؟  چشم ها را بستند و چــــــــــه بـــــــا دل کردند وای سهراب کجایی آخـــــــــــــــــر ؟؟؟ زخم ها بر دل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 16 بازدید