# متن_زیبا
گفتم: ازدواج مثل فوتباله.. با شادی گفت: میخواهی بگویی دنبال باد دویدنه؟؟ گفتم: تا دقیقه نود معلوم نیست برنده ای یا بازنده فریبا کلهر منبع: http://yasssepid.persianblog.ir/ توی لینک ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید
به "خدا" گفتم:تورا چگونه میتوانم ببینم؟ "خدا" گفت: تومرا نخواهی دید... اما کسی را برایت گذاشته ام که نیمی از من است: "مادر"   ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید