# شعر_نو-نیمایی
گفتم: ازدواج مثل فوتباله.. با شادی گفت: میخواهی بگویی دنبال باد دویدنه؟؟ گفتم: تا دقیقه نود معلوم نیست برنده ای یا بازنده فریبا کلهر منبع: http://yasssepid.persianblog.ir/ توی لینک ها ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید