# داستان_زیبا
به "خدا" گفتم:تورا چگونه میتوانم ببینم؟ "خدا" گفت: تومرا نخواهی دید... اما کسی را برایت گذاشته ام که نیمی از من است: "مادر"   ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید

یه داستان زیبا

سلام امیدوارم ازاین داستان خوشتان بیاید فاصله قلب ها استادی از شاگردانش پرسید:چراوقتی عصبانی میشویم،فریادمیزنیم؟! شاگردان فکری کردندویکی از آنها گفت:چون درآن لحظه،آرامش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید