/ 10 نظر / 19 بازدید
غزال

1[نیشخند][زبان][عینک][خرخون]

کیانا

1[نیشخند]

نفس

1. خوشحال میشم ب وب منم سر بزنین.[خجالت]

taniya

راستش هیچ کدوم...بی تفاوت از کنارش میگذرم،چون به این بچه بازیا اعتقاد ندارم

هستی

1[نیشخند]

nisti

6 بشنو و باور نکن

ملی

خفه شو ایکبیری

الینا

12 نمردیمو دیدیم یکی هم بدون من میمیره[لبخند]