دوس داشتی چه نسبتی باهام داشته باشی؟

کامنت بذارینا!!!! توعکسم گفته!!

m

/ 6 نظر / 56 بازدید
غزال

8

س

غریبه

taniya

2...4...9...11 راستش همش باحاله ولی این چهارتارو بیشتر میپسندم....

پری نوبهار

خیلی عالیه منو نسرین لذت بردیم5

بهناز

1

nisti

دوستت تا نقته ضعفاتو بشناسم وحسابی اذیتت کنم [شیطان][نیشخند]