چند بیت شعر منتخب شده ی زیبا

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست         در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست

چون چشم تو دل میبرد ازگوشه نشینان          همراه توبودن گنه از جانب ما نیست

                                             ***************

/ 0 نظر / 20 بازدید