کلی حرف مهم با شما!!!

 
من با استعداد بودم . یعنی هستم . بعضی وقت‌ها به دست‌هایم نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم که می‌توانستم پیانیست بزرگی بشوم . یا یک چیز دیگر . ولی دست‌هایم چه کار کرده اند؟ یک جایم را خارانده‌اند ، چک نوشته‌اند ، بند کفش بسته‌اند ، سیفون کشیده‌اند و غیره .دست‌هایم را حرام کرده‌ام . همین‌طور ذهنم را...! "چارلز بوکوفسکی"
____________________________
......ولی او حرف مرا نفهمید و من از تشریح یک تصویر تنفر دارم.یا حرف مرا می فهمند یا نمی فهمند. من که مفسر نیستم....... عقاید یک دلقک/هاینریش بل __________________________
بهرحال، به این نتیجه رسیده ام که زیاد به چیزها فکر نکنم. با هر چیزی که دلت بخواهد همراهی می کنم، مهم نیست چقدر دیوانه وار باشد. دیشب مکاشفه ای برایم پیش آمد. جدی گرفتن چیزهای دیوانه وار.... یک جور اتلاف وقت جدی است." "نتیجه ای هوشمندانه است.یک ضرب المثل می گوید افکار بی هدف بدتر از فکر نکردن است." کافکا در کرانه/هاروکی موراکامی

 

/ 0 نظر / 20 بازدید